Hvad er årsagen til leddegigt?

Trods forskning er der endnu ikke fundet nogen entydig forklaring på, at nogle mennesker udvikler leddegigt. Meget tyder dog på, at årsagen skal findes i et samspil mellem arvelige og miljømæssige faktorer.

Årsagen til leddegigt

Hvor arvelig er leddegigt?

Leddegigt er arveligt, men ikke meget. Hvis en af dine forældre har leddegigt, viser undersøgelser, at du har 4 % større risiko for at udvikle leddegigt end andre. Er du enægget tvilling til en bror eller søster med leddegigt, er risikoen øget med 15 %.

Hvad betyder rygning for leddegigt?

Undersøgelser tyder på, at infektioner og hormoner i et samspil med miljøfaktorer, særligt rygning, kan øge risikoen for leddegigt. Rygning kan også påvirke sygdommens forløb negativt.

Få gode råd til kosten, når du har leddegigt

Hvilke andre sygdomme øger leddegigt risikoen for?

Folk med leddegigt kan have en øget risiko for knogleskørhed. Tal med din reumatolog (gigtlæge) og få målt kalkindholdet i ryg og hofter. Viser det sig, at du har et lavt indhold af kalk i kroppen, er det muligt at du skal have et dagligt tilskud af kalk og D-vitamin og muligvis anden medicinsk behandling.

Folk med leddegigt har også en øget risiko for udvikling af åreforkalkning med evt. blodprop til følge. Risikoen har vist sig at være lige så stor som hos patienter med diabetes. Tal derfor med din læge om regelmæssigt at få kontrolleret dit blodtryk, puls, vægt og kolesteroltal for at kunne vurdere behovet for behandling.

Hør, hvordan Lisbeth lever med leddegigt i hendes blog her på Leddegigtportalen

Alt indhold under Om leddegigt er udarbejdet og valideret af Lene Terslev og Michael Sejer Hansen, begge speciallæger i reumatologi (gigtsygdomme)

DK/DARH/1801/0002/marts2018