Målrettet behandling af leddegigt

De fleste har god effekt af behandlingen med DMARDs. Har du fortsat smerter og ledhævelser, kan det dog være, at du skal have en anden type behandling.

For ca. hver fjerde person med leddegigt kan målrettet behandling med enten biologisk behandling eller en såkaldt JAK-hæmmer være nødvendig for at opnå tilfredsstillende effekt.

Behandling af leddegigt - biologisk behandling

Hvad gør målrettet behandling?

Biologisk målrettet behandling bremser sygdommens aktivitet, reducerer risikoen for ledskader og dæmper smerter og hævelser. Biologiske lægemidler er meget komplicerede præparater, som er dannet af en biologisk kilde som fx celler fra pattedyr, gær eller bakterier. JAK-hæmmere er syntetisk (kemisk, ikke-biologisk) fremstillede lægemidler. Effekten af behandling med en JAK-hæmmer synes at være på niveau med den, man ser ved biologisk behandling.

Hvem får målrettet behandling?

Typisk bliver du tilbudt målrettet behandling, hvis de indledende behandlinger ikke giver tilstrækkelig effekt, holder op med at virke eller giver for kraftige bivirkninger. Ofte gives de målrettede lægemidler sammen med et DMARD, fordi det for de fleste behandlinger har vist sig at have den bedste effekt. For dem, der ikke tåler DMARDs, kan nogle målrettede behandlinger også bruges uden tillæg af DMARD med god effekt.

5 slags målrettet behandling

De målrettede lægemidler, der er tilgængelige i dag, kan opdeles i fem kategorier med hver sin virkningsmekanisme. De fire første er biologiske behandlinger:

  • TNF-alfa hæmmer
  • IL-6 receptor hæmmer
  • B-celle hæmmer (anti-CD20 antistoffer)
  • T-celle hæmmer
  • JAK hæmmer

Lægemidlerne virker på forskellig vis. Derfor kan du godt opleve, at du ikke har nogen effekt af det første lægemiddel, du prøver, men til gengæld har god effekt af det næste. For flertallet af leddegigtpatienter vil det primære behandlingstilbud være med en TNF-alfa hæmmer.

Husk dit behandlingskort

Du bør altid bære og kunne fremvise et behandlingskort, der viser, at du er i behandling med et biologisk lægemiddel. Bed din reumatolog (gigtlæge) om at udlevere behandlingskortet, hvis du ikke har fået det.

Ønsker du at blive gravid?

Tal med din reumatolog i god tid, hvis du gerne vil være gravid. Generelt anbefales det, at du ikke anvender biologiske lægemidler eller JAK hæmmer under graviditet. Bliver du gravid, mens du anvender et biologisk lægemiddel eller en JAK hæmmer, skal du straks kontakte din reumatolog (gigtlæge).

Vil du vide mere om de specifikke behandlinger?

Se MinMedicin.dk. På MedicinKombination.dk eller Interaktionsdatabasen.dk kan du se, hvad du må kombinere eller ikke kombinere af medicin.

Drøft altid kombinationer af medicin med din reumatolog.

 

Alt indhold under Behandling er valideret af Lene Terslev og Michael Sejer Hansen, speciallæger i reumatologi.

M-DK-00000614/Version 1.0/Nov2022