Hjælp til nyuddannede

Det kan være svært at komme ind på arbejdsmarkedet – uanset om man har leddegigt eller ej. Har din leddegigt dog fx forhindret dig i at have et studierelevant arbejde, mens du var under uddannelse, gør det det ikke lettere.

Heldigvis er der hjælp at hente. Ligesom der findes støtteordninger i forbindelse med uddannelse, findes der nemlig også flere ordninger, der har til formål at give dig – med nedsat funktionsevne – samme muligheder for at komme i arbejde som alle andre nyuddannede.

Her på siden kan du få et overblik over dine muligheder:

Nyuddannet med leddegigt

Fortrinsadgang – kom øverst i ansøgningsbunken

Hvad? Fortrinsadgang sikrer dig en personlig jobsamtale med en potentiel offentlig arbejdsgiver, såfremt du opfylder kvalifikationerne for jobbet.

Hvorfor? Fortrinsadgang hjælper dig med at komme til jobsamtale. Herfra er det op til dig selv at vise, hvad du dur til, fordi i sidste instans er det arbejdsgiveren, der vurderer, hvem der er den bedst kvalificerede til jobbet.

Hvordan? Det er sagsbehandleren i jobcentret, der vurderer, om du har ret til fortrinsadgang. Du kan vælge, at jobcentret retter henvendelse til arbejdsgiver, eller du kan selv ansøge og nævne, at du benytter dig af fortrinsadgang.

Læs mere om fortrinsadgang og find guiden på bmhandicap.dk.

Isbryderordning – få løntilskud med det samme

Hvad? Isbryderordningen er til dig, der er nyuddannet, men mangler erhvervserfaring inden for det område, som din uddannelse kvalificerer dig til. Ordningen giver dig ret til job med løntilskud direkte efter uddannelsesafslutning. Er du nyuddannet, kan du kombinere Fortrinsadgangen med Isbryderordningen.

Hvorfor? Isbryderordningen er blevet til, fordi folk med nedsat funktionsevne ikke altid har de samme muligheder for at få studierelevant erhvervserfaring, mens de læser, som andre uden funktionsnedsættelse.

Hvordan? Du kan i ansøgningen eller til jobsamtalen skrive, at du har mulighed for løntilskud. Brug evt. Fortrinsadgangen til at sikre, at du kommer til samtale. Ved ansættelse udfylder du i samarbejde med arbejdsgiver og jobcenter en ansøgning om løntilskud, hvori løn, arbejdsvilkår og tilskuddets varighed står beskrevet. Du skal påbegynde isbryderordningen senest to år efter endt uddannelse.

Mentorordning – udvidet introduktion til arbejdspladsen

Hvad? Benytter du isbryderordningen kan du supplere med en mentorordning. Din mentor (enten en kollega eller en ekstern konsulent) introducerer dig for arbejdspladsen. Oplæringen skal ligge ud over den introduktion, man generelt kan forvente af en arbejdsgiver ved ansættelse af en ny medarbejder.

Hvorfor? Mentorordningen skal sikre, at du får en grundig introduktion til den nye arbejdsplads og arbejdsopgaverne.

Hvordan? Du kan søge om mentorordning via jobcentret i sammenhæng med din ansøgning om isbryderordningen eller ved anden form for ansættelse eller praktik. Støtten gives i form af økonomisk tilskud til virksomheden til frikøb af en medarbejder eller honorar til en ekstern konsulent.

Afprøvning med virksomhedspraktik

Hvad? Virksomhedspraktik er til dig, der er sygemeldt eller uden arbejde, fordi dine fysiske begrænsninger forhindrer dig i at udføre et job.

Hvorfor?  Virksomhedspraktik gør det muligt, at du kan afprøve forskellige arbejdsområder ift. fx indhold, rytme, arbejdstider og omfang.

Hvordan? Kontakt din sagsbehandler i jobcentret for en vurdering af dine behov og afprøvningsmuligheder. Afprøvningen kan både finde sted på din nuværende arbejdsplads eller i en helt anden virksomhed. Varigheden varierer fra et par uger op til et halvt år afhængigt af dit fysiske og arbejdsmæssige udgangspunkt. Du beholder din nuværende indtjening i form af løn, dagpenge eller kontanthjælp, afhængig af din situation.

Find ledige stillinger og få tips til jobsøgningen på jobnet.dk.

Denne tekst er udarbejdet og valideret af Center for ArbejdsFastholdelse, CAF/Socialmedicinsk Enhed, Region Hovedstaden.

M-DK-00000614/Version 1.0/Nov2022