Rejsen

Lad ikke leddegigten stå i vejen for en god ferie. Et godt råd er blot, at du forbereder dig i god tid – og herunder ikke mindst sørger for at have styr på dine forsikringer. På den måde kan du nemlig sikre, at du kan få adgang til behandling i udlandet – uden at stå med regningen selv.

Rejse og leddegigt

Hvordan er du forsikret i udlandet, når du har leddegigt?

Det blå EU-sygesikringskort

EU-sygesikringskortet dækker ved rejser i EU, Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein. Med kortet får du dækket udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling på lige fod, som borgerne i det pågældende land. Har du ikke et EU-sygesikringskort eller er dit nuværende udløbet, kan du bestille et nyt på borger.dk.

Privat rejseforsikring og medicinsk forhåndsvurdering

Når man har leddegigt eller en anden kronisk sygdom, skal man have en medicinsk forhåndsvur-dering for at kunne tegne en privat rejseforsikring. Kontakt dit eget forsikringsselskab eller læs mere på forsikringogpension.dk for at få mere information om private rejseforsikringer og kronisk sygdom.

Læs mere om og bestil en medicinsk forhåndsvurdering på fx europæiskrejseforsikring.dk.

Vær opmærksom på, at næste gang du skal rejse til udlandet, gælder din medicinske forhåndsvurdering stadig. Det er dog nødvendigt at kontakte dit forsikringsselskab igen, hvis du har været til behandling på hospitalet eller fået ændret din medicin inden for de sidste 2-6 (afhængig af dit forsikringsselskab) måneder før din rejse.

Hvordan rejser du med din medicin?

Opbevaring af biologisk medicin

Får du biologisk medicin, skal du være opmærksom på, at den formodentligt skal opbevares nedkølet. Kontakt derfor din reumatologiske afdeling for at få information om, hvordan du skal transportere din medicin på rejsen.

Dokumentation af medicin, når du rejser til/via et Schengenland

Rejser du til/via et Schengenland, har du mulighed for at få et pillepas på apoteket. Pillepasset dokumenterer, at den medbragte medicin er din. Det er dog ikke et krav at rejse med pillepas – derimod er det blot et tilbud.

Schengenlande: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Find mere information og vejledning vedrørende pillepas på apotek.dk eller kontakt dit lokale apotek.

Dokumentation af medicin, når du rejser uden for Schengenlandene

Rejser du til andre lande end Schengenlandene, skal du selv have styr på, hvorvidt det pågældende land anerkender pillepasset. Kontakt landets ambassade og spørg, hvordan reglerne er, før du rejser.

Skal du vaccineres i forbindelse med din rejse?

Spørg altid din reumatolog til råds, hvis du skal rejse til et land, der kræver, at du skal vaccineres. Som regel er det ikke et problem at blive vaccineret, men det er muligt, at du skal have vaccinatio-nen på et bestemt tidspunkt ift. din behandling. Informer altid den læge, der vaccinerer dig, om hvilken medicin du får.

Find en samlet liste over de lande, som Statens Serum Institut anbefaler vaccinationer til her.

Andre gode råd

Får du medicin med lange mellemrum, er det letteste for dig at rejse mellem to behandlinger. Har du brug for at medbringe medicin på rejsen, bør du opbevare størstedelen af medicinen i din håndbagage, så du ikke risikerer at miste den, hvis din bagage ikke kommer frem. Omvendt er det også en god idé at have lidt medicin i kufferten, hvis du skulle være uheldig og miste din håndbagage.

Få flere gode råd om gigt og ferie på gigtforeningen.dk/gode-råd-til-ferien og fnug.dk/fritid.

M-DK-00000614/Version 1.0/Nov2022