Hvad er symptomerne på leddegigt?

De mest normale symptomer på leddegigt er hævede, ømme og stive led. Dertil kommer en udtalt træthed. Symptomerne er oftest værst om morgenen, hvor du kan have svært ved at få gang i kroppen. Du skal have mærket symptomerne i flere uger, før der kan være tale om leddegigt.

Symptomer på leddegigt

Symptomerne på leddegigt er ofte symmetriske

Oftest viser leddegigt sig først i hændernes og føddernes led, som hæver, bliver ømme og stive, men stort set alle led kan blive ramt. Angrebene i leddene optræder ofte symmetrisk, dvs. at sygdommen rammer de samme led i højre og venstre side af kroppen.

Angrebne led skal forstås som led, der er ømme og/eller hævede. Mindst ét led skal være hævet, og selv mindre hævelser kan have betydning – læg fx mærke til, om dine fingerringe strammer over leddet.

Tidlig behandling bremser leddegigtens udvikling

Hurtig igangsættelse af målrettet medicinsk behandling er vigtig for at begrænse risikoen for, at du får skader på led og knogler. Det er derfor vigtigt, at du opsøger din praktiserende læge, hvis du har smerter og hævelser i leddene i flere uger. Her vil du henvises til en reumatolog (gigtlæge), så du kan få stillet en evt. diagnose og igangsat behandling.

Nutidens medicinske behandlinger er effektive til at fjerne eller reducere symptomerne på sygdommen – og betyder, at færre får invaliderende ledskader som følge af sygdommen. Derfor kan de fleste med leddegigt fortsætte med at arbejde.

Hvordan stilles diagnosen leddegigt?

Symptomer på leddegigt er fx:

  • Smerter i leddene over længere tid
  • Influenza-symptomer
  • Udtalt træthed

Generelt kan man sige, at hvis du har ondt i flere små led i mere end 6 uger og samtidig har noget, der minder om influenza-symptomer, skal du kontakte din praktiserende læge og evt. få en henvisning til en reumatolog.

Diagnosen leddegigt stilles på baggrund af:

  • Dine symptomer
  • Reumatologens undersøgelser
  • Eventuelle blodprøver
  • Ultralydsundersøgelse af påvirkede led
  • Røntgenbilleder af hænder og fødder

Alt indhold under Om leddegigt er udarbejdet og valideret af Lene Terslev og Michael Sejer Hansen, begge speciallæger i reumatologi (gigtsygdomme).

M-DK-00000614/Version 1.0/Nov2022