Om Leddegigtportalen

Denne portal har til formål at hjælpe dig, som har leddegigt og dine pårørende.

På Leddegigtportalen er viden om leddegigt samlet ét sted. Du kan både finde information om sygdommen og dens behandling, om hjælpemidler, om kost, motion og træthed, om sex og samliv samt om vejen til et godt studie- eller arbejdsliv og meget mere.

Indholdet på Leddegigtportalen er udviklet i samarbejde med en række specialister samt mennesker med leddegigt og deres pårørende med henblik på at sikre, at al information på hjemmesiden er saglig, uafhængig og veldokumenteret. Alle har de givet deres faglige og personlige input. Alle faglige eksperter som har bidraget til indholdet på hjemmesiden er honoreret efter gældende retningslinjer. Portalen er initieret og finansieret af Roche Pharmaceuticals A/S.

For alle dele af portalen gælder det dog, at indholdet er tænkt som en indledende og oplysende guide til udvalgte temaer. Således opfordres alle brugere naturligvis til at drøfte egne forhold med de specialister, som de kommer i kontakt med i forbindelse med, eller i forlængelse af, deres behandling.

God fornøjelse med Leddegigtportalen.

 

Oplever du bivirkninger ved Roche Pharmaceuticals A/S medicin?

Har du oplevet bivirkninger i forbindelse med, at du har benyttet ét af vores lægemidler? Så vil vi meget gerne høre fra dig.

Vi registrerer alle indkomne rapporteringer om bivirkninger, så vi kan overvåge vores produkters sikkerhed. Du kan ringe til os på 36 39 99 99 på hverdage eller du kan kontakte os elektronisk via denne e-mail: denmark.drug_safety@roche.com

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på meldenbivirkning.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af lægemidlet.

Du bør også kontakte din egen læge vedrørende din bivirkning

 

M-DK-00000614/Version 1.0/Nov2022