Hjælpemidler

Hjælpemidler er produkter, der er fremstillet for at kunne afhjælpe nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og de er derfor en stor hjælp i hverdagen for mange med leddegigt. De kan fungere som en praktisk hjælp, der skåner dine led og hjælper dig med at klare daglige gøremål og passe dit arbejde.

Læs mere om hvilke hjælpemidler der findes, og hvordan du får dem tildelt, her:

Hjælpemidler til leddegigt

Hvad kan du få hjælpemidler til, når du har leddegigt?

Du kan få mange forskellige slags hjælpemidler – fra kørestole til brødknive, og du kan få hjælpemidler til nærmest alt, fx til:

  • Madlavning
  • Påklædning
  • Bevægelse og transport
  • Kontorarbejde
  • Bad, toilet og personlig hygiejne

De mange muligheder kan gøre det vanskeligt at gennemskue, hvilke hjælpemidler der kan hjælpe en selv i hverdagen. Gigtforeningen har dog listet flere hjælpemidler, der ofte er brugbare for gigtramte, fx gigtforeningen.dk/hjælp-til-madlavningen og gigtforeningen.dk/hjælp-til-påklædningen.

Hvem kan få tildelt hjælpemidler?

Du kan få tildelt et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet:

  • Afhjælper de varige følger af din nedsatte funktionsevne
  • Letter din daglige tilværelse i hjemmet
  • Er nødvendigt for, at du kan passe dit arbejde.

Hvordan får du tildelt hjælpemidler?

Hjælpemidlerne udlånes oftest gratis. Midlertidige hjælpemidler kommer normalt fra sygehuset, mens de varige hjælpemidler kommer fra kommunen. Det tager lidt tid at sætte sig ind i mulighederne. Du kan få hjælp ved at spørge en ergoterapeut på sygehuset eller kontakte en ergoterapeut, sagsbehandler eller socialrådgiver i din kommune. Bed om at tale med en person, der hjælper borgere med bevilling af hjælpemidler.

Hvor finder du en oversigt over hjælpemidler?

hjælpemiddeldatabasen.dk kan du søge på over 60.000 forskellige hjælpemidler. Du kan også finde produktvejledninger, der beskriver forskellige hjælpemidlers anvendelsesområde og nogle af de forhold, man skal være opmærksom ved valg og anvendelse af produkterne.

hjælpemiddeldatabasen.dk/produktvejledninger finder du produktvejledninger til anvendelse af hjælpemidlerne.

M-DK-00000614/Version 1.0/Nov2022